DOODSIMPEL

zelf een uitvaart organiseren

Drs. Ardy Moeijes

Toscalaan 115

3194 BC Rotterdam

06 50401860

a.r.moeijes@gmail.com

opleiding en ervaring

Gespecialiseerd in het geven van voorlichting en informatie, weet ik informatie afgestemd over te dragen. Ik heb hart voor mensen en maak makkelijk contact.
Ik weet verbindingen te leggen en kan in intieme kring zowel als in grote groepen een boeiend verhaal houden.
Naast mijn talent voor schriftstelling en spreken ben ik goed in het organiseren van evenementen en projecten, waarbij ik het budget scherp in mijn vizier hou. Ik heb een luisterend oor en oog voor de smalle beurs, kan kordaat besluiten nemen in moeilijke situaties.

Relevante Werkervaring bij onderstaande organisaties:

 • Partner van ABC-UZ uitvaartzorg met eigen onderneming sinds januari 2017
 • Zzp-er bij Avunea uitvaartzorg sinds februari 2016
 • Zzp-er bij Fenix Uitvaarten sinds april 2016
 • Uitvaartcoach bij website Doodeenvoudig sinds januari 2015
 • In mei 2013 als initiatiefnemer betrokken bij vrijwilligersorganisatie stichting SamSam Uitvaartcoaching voor mensen met een smalle beurs.
 • Vanaf augustus 2017 als vrijwilliger vanuit de brancheorganisatie ABCON-PRO taken uitvoerend op het gebied van trainingen en voorlichting.

Taken:

 • Telefoondienst
 • Aanname gesprek en opstellen offerte
 • Contact met verzekeraars
 • Aangiften van overlijden
 • Plannen en regelen van facilitaire dienstverlening
 • Ondersteuning bij verzorging en rouwbezoek
 • Schrijven In Memoriam
 • Organiseren van of ondersteuning bij afscheid, aulaviering, condoleance
 • Maken van muziek- en beeldpresentatie
 • Ondersteuning bij bekendmaking: rouwkaarten, advertenties, herdenkingssites
 • Nazorg – financieel administratief, verwerkingsgesprekken

Opleiding

 • sinds 2017 in het bezit van het G3 keurmerk certificaat van de Stichting Ambi-Care
 • 2012 Uitvaartverzorger, Docendo Academie voor Postmortale zorg
  • Piëteitsvolle verzorging van overledenen
  • Opbaring
  • Make-up en camouflage
 • 2011 Uitvaartbegeleider, Meander Uitvaartopleidingen
 • 1992 Doctorandus Sociale Wetenschappen, Voorlichtingskunde; Universiteit Leiden

Cursus

 • 2016 Training tot trainer van vrijwillige uitvaartcoaches van SamSam Uitvaartcoaching van Duende Training en Coaching
 • 2012 Uitvaartspreker Verdiepingscursus spreken in herdenkingsdiensten en bij uitvaarten “Over jou wil ik vertellen” bij Anne van Delft
 • 2009-2011 Buurtbemiddelaar, Faber Mediation
 • 2000 – Cursus Communicatieve Vaardigheden, Elsevier Opleidingen

eigenaar doodsimpel

Uit het ondernemersplan van Doodsimpel, 2 oktober 2016:

…Iedere uitvaart is anders. Maar de doelgroep van ABC-UZ/Doodsimpel kenmerkt zich door een behoefte aan transparantie. De mensen met een smalle beurs om kosten te besparen. Maar ook voor mensen die authenticiteit willen voelen en willen werken vanuit eigen regie. Tot 1970 was de dood taboe en heeft een bedrijfstak zich kunnen vestigen om de dood uit handen te nemen. Door het veranderen van het collectieve beeld van de dood, ontstaat er een beweging die vernieuwt met de kracht meer zelf te willen en te kunnen (Moeijes A.R. 2011, Beeld van de dood, scriptie Meander Uitvaartopleiding, Zwolle).
Pijnpunt is dat voor het individu belangrijke informatie versnipperd en verspreid is over niet samenwerkende organisaties uit welzijn, zorg en uitvaartwereld. In de meeste gevallen kan de consument niet zelf de route vinden. ABC-UZ/Doodsimpel leidt de consument aan de hand door het doolhof en geeft de dood terug in eigen handen. Met de focus op eigen regie en autonomie.…

Als andragoog werkte ik in het veld van wonen en welzijn. Tijdens het volgen van de uitvaartvakopleidingen, heb ik gezien hoe het taboe van de dood en het publieke geheim van armoede ervoor zorgt dat mensen zichzelf onbarmhartig in de schulden steken. Zodoende werd ik initiatiefnemer van stichting SamSam Uitvaartcoaching, een vrijwilligersorganisatie die mensen met een smalle beurs ondersteunt bij de uitvaart van een geliefde.
Al snel bleek een groep mensen en organisaties aan te haken bij de opzet. Ik bouwde vanuit de praktijk kennis op over wetgeving en de valkuilen rond een overlijden. Gewoonlijk maakt een uitvaartverzorger zich niet druk over erfrecht of schulden of financiële rompslomp achteraf, maar ik wel. Want juist daar zit vaak de angel.

Hoe is mijn werkwijze?

Je belt me en ik ondersteun je. Ik coach je door het proces, waarbij de eigen regie voorop staat. Ik reken een uurtarief voor de coaching en voor het uitvoeren van deeltaken.
Soms ben ik alleen intermediair. Maar dat bespreken we samen, voordat ik aan de slag ga. Je hebt volledig inzicht in de kosten en daar wijk ik niet van af.

De drie pijlers van mijn werkwijze: vanuit eigen regie, meer authentiek en minimalistisch

kist met vlinder bij eigenaar doodsimpel
ongelakt populier en bekleed met biologisch katoen met vlinder sluitknop van project ‘New life’ in Pakistan.
 • vanuit eigen regie

  Sommigen van ons hebben angst voor de dood. Of we zijn moedig genoeg en willen ons wel voorbereiden op de dag van de uitvaart. Maar dan komen we in een doolhof en stuiten op een wir-war van regels. Het één loopt over in het ander. Het gaat niet alleen over de uitvaartkist, maar ook over levenseinde en nalatenschappen.
  Als voorlichtingskundige weet ik hoe informatie te verzamelen en afgestemd over te brengen.
  Overdracht van kennis leidt tot zeggenschap en eigen regie.

 • meer authentiek

  We willen graag recht doen aan onze geliefden, het doen zoals het hoort, netjes. Maar doet ons huidige ritueel rond de dag van de uitvaart nog recht aan de eigen beleving?
  Sommigen durven met liefde voor het eigen proces buiten de gebaande paden te gaan. In de vorm van een simpele begraving met enkele geliefden en een bosje narcissen. Of een herdenking, na de crematie… nadat je zelf wat tot rust gekomen bent.
  Je afscheid en de verwerking daarvan zelf organiseren en op je eigen manier.

 • minimalistisch

  Meer met minder, een bekende slogan. Door meer zelf te doen, nemen we de controle terug en geven we waarde aan de eigen inbreng.
  De uitdaging is het vaste patroon te doorbreken: misschien geen rouwkaart, zelf de uitvaartkist vervoeren of een eigen kist gemaakt, zelf de aangifte doen en wellicht thuis opbaren (met wat ondersteuning van mij).
  Denk ook aan ruimte op een herdenkingssite als vervanging van de steen.
  Met minder spullen en gedoe, meer ruimte voor wat er werkelijk toe doet.

partner van ABC-UZ

Als partner van ABC-UZ ben ik lid van Brancheorganisatie ABCON-PRO. ABCON-PRO is een coöperatie en geeft licentie’s uit. De ABC-UZ de dienstverlening aan particulieren is gericht op het geven van uitvaartvoorlichting, uitvaartverzorging en uitvaartverzekering.

De uitvaartdienstverlening van ABCON-PRO/ABC-UZ aan partners wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

 • het gebruik van de gedeponeerde handelsnaam ABC-UITVAART | ABC-UZ
 • het gebruik van het merk en imago van ABC-UITVAART | ABC-UZ
 • het gebruik van het logo en huisstijl van ABC-UITVAART | ABC-UZ
 • het gebruik van de kennis, kunde, kracht en het ondernemershandboek
 • het gebruik van onder andere diensten, goederen, producten en locaties
 • het gebruik van onder meer de leveranciers en inkoopcondities
 • het geregistreerde lidmaatschap van de coöperatieve brancheorganisatie
 • het gecertificeerde lidmaatschap van het Gegarandeerd Goed Geregeld Keurmerk (G3)

Ik ben als ondernemer door mijn lidmaatschap eigenaar van de uitvaartorganisatie. En als licentiepartner ben ik zelf het visitekaartje. Om die reden is er binnen de coöperatie ABCON-PRO een grote ruimte voor mijn eigen inbreng en handelen volgens mijn eigen visie.

Voordeel van het partner zijn van ABC-UZ is de kracht van samenwerken. De vrijheid van de eigen onderneming hebben, maar toch ook de loyaliteit voelen van een georganiseerde groep collega’s. Behalve de 24-uurs bereikbaarheid met elkaar opvangen, is er vervanging bij vakantie of ondersteuning bij ziekte. Daarnaast hebben we vanuit de coöperatie prijsafspraken met facilitaire dienstverleners en is er de mogelijkheid van begeleiding bij de opzet van de onderneming en het bijwonen van bijeenkomsten voor verdieping en deskundigheidsbevordering. We hebben algemene voorwaarden, een klachtenprocedure en een verzekering vanuit de coöperatie. Zo vangen we met elkaar de ondernemersrisico’s op. We zijn zelfs in de gelegenheid om in precaire situaties pro-deo te werken of gunstige deposito afspraken te maken voor een collectief.